Menu

Ürünler

2 Şubat 2015 tarihli ve B.35.13.0097 numaralı kuluçkahane üretim belgemizde tescillenen, üretimini gerçekleştirdiğimiz yavru balıklar şunlardır.
 

Çipura Balığı

Familya : Sparidae
Latince : Sparus auratus
İngilizce : Sea bream
Yaygın Kullanım : Çipura, Alyanak, Mendik küçüklerine Lidaki denir.

 

Levrek Balığı

Familya : Serranidae
Latince : Dicentrarchus labrax
İngilizce : Sea bass
Yaygın Kullanım : İspendek (Yavru levrek)

 

Sarı Ağız Balığı

Familya : Scianidae
Latince : Argyrosomus regius
İngilizce : Meagre
Yaygın Kullanım : Halili, Halile, Lut

 

Sinağrit Balığı

Familya : Sparidae
Latince : Dentex dentex
İngilizce : Dentex
Yaygın Kullanım : Tongaba

 

Fangri Balığı

Familya : Sparidae
Latince : Sparus pagrus Pagrus pagrus
İngilizce : Common Sea Bream
Yaygın Kullanım : Yabani balık, Mercan

 

Minekop Balığı

 

Familya: Scianidae

Latince: Umbrina cirrosa

İngilizce: Common drum

 

 

 

Palyaço Balığı

Familya : Pomacentridae
Latince : Amphipron ocellaris
İngilizce : Ocellaris Clownfish
Yaygın Kullanım : Anemon, Nemo