prevnext
Menu

Dünyada ve Türkiye’de Su Ürünleri Sektörüne Genel Bakış – 2015

Dünyada ve Türkiye'de Su Ürünleri Sektörüne Genel Bakış - 2015

ÖZET

             Su ürünleri ticareti, özellikle bir ülkenin hem iç piyasasında, hem de dış piyasa da ciddi sirkülasyonların yaşandığı bir alandır. Dünya’nın büyük bir bölümünün sularla çevrili olduğunu düşünürsek, su ürünlerinin değeri ve önemini anlamamız kolaylaşmaktadır. Ülkemizde de gerek 4 denizin bulunması, gerekse önemli göl, baraj ve akarsu gibi kaynaklara sahip olunmasından dolayı su ürünleri bir sektör haline gelmiştir.

 

Bu çalışmamızda su ürünlerinin sektörel yapısı, dünyada ve ülkemizdeki durumu hakkında genel bilgiler verilerek, dış ticarette (ithalat-ihracat) gelinen noktalar, ilişkiler, pazarlama stratejileri incelenmiştir. Ardından özellikle balıketi üzerinden protein değerleri ortaya konmuş, yararları anlatılmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Su Ürünleri Sektörü, Su Ürünleri Tüketimi, Su Ürünleri Pazarlaması, Kültür Balıkçılığı, Sağlıklı Beslenme, Tüketim alışkanlıkları.

Tümünü PDF olarak indirmek için : Dünyada ve Türkiye’de Su Ürünleri Sektörüne Genel Bakış – 2015